Kamskjell-01.jpeg

Bærekraftig havbruk

Tørking

IMG_3777.jpeg
Tare

Med vår løsning for videreforedling av tare til mat, kan tare kan bli et viktig næringsmiddel i Vesten, på samme måte som den er i Østen.

Vår løsning får frem produkter av tørket tare med svært høy kvalitet, samtidig som drifts- og investeringskostnadene holdes lave. Ved  bruk av moduler er løsningen fleksibel og mobil, samt at den er tilpasset videreforedling av store volumer på kort tid.

Løsningen er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge.

klippfisk.jpg
Klippfisk

Etter salting i ca 100 døgngrader (fortrinnsvis 4-5 °C i 21 døgn)* er fisken klar for tørking. Vår løsning gir optimale tørkeforhold (40 % RF, 18-24 °C)** med effektive logistikkløsninger og lave investerings- og driftskostnader.

* Bjørkevoll, m.fl. Styring av sateprosessen ved produksjon av salt og klippfisk, Møreforskning, 2010

** Indregård, Rasjonell klippfisktørking, SINTEF, 2015

KND0FgMVSy6IDAFZgZXx5A.jpg
Grønnsaker

Vår løsning for tørking av grønnsaker sørger for å bevare næringsinnhold og gir gode sensoriske egenskaper. Videre gir den skånsomme tørkingen maten lang holdbarhet, mindre matsvinn og forenkler logistikkenen. Vekt og volum blir redusert, emballasjen og oppbevaring for tørkede produkter er langt mindre ressurskrevende enn ferske og frossne produkter.  

Grønnsaker

Vår løsning for tørking av grønnsaker sørger for å bevare næringsinnhold og gir gode sensoriske egenskaper. Videre gir den skånsomme tørkingen maten lang holdbarhet, mindre matsvinn og forenkler logistikkenen. Vekt og volum blir redusert, emballasjen og oppbevaring for tørkede produkter er langt mindre ressurskrevende enn ferske og frossne produkter.  

Skjermbilde 2018-12-29 kl. 13.07.23.png
Insektlarver, raudåte, sjøpølse, ...

Det finnes en rekke arter med stort postensiale til bærekraftig produksjon av proteiner og andre næringsstoffer, blant annet insektlarver, raudåte og sjøpølse.

Vår tørketeknologi er svært egnet til å bevare og konservere næringsinnholdet energieffektivt, med lave drifts- og investeringskostnader.

 
 

Om oss

Algetun AS ble stiftet 10.07.2016 og har bygget opp unik kompetanse på dyrking av kamskjell og tørking av sjømat. Vår visjon er å skape verdier fra lavtrofiske arter som kamskjell, kråkeboller, sjøpølser, tang og tare, etc.

Ragnvald Maartmann-Moe er gründer og største aksjonær. Han har fagbrev i akvakulturfaget, master fra BI med avsluttende prosjektoppgave om innovasjon i havbruksnæringen og Bachelor of Science i aerodynamikk. 

Kontakt oss

Henvendelser

Ta gjerne kontakt med oss på telefon +47 911 09 644 eller benytt skjemaet under:

Takk for henvendelsen!

Kontor

Harpefjellet 33

5363 Ågotnes

post@algetun.no

Mob: +47 911 09 644