top of page

Tørking

I 2016 forespurte vi en rekke virksomheter om de kunne tørke vår sukkertare, men fikk ingen tilbud om løsning. Vi innså at vi med vår lange erfaring med prosjektledelse i prosessindustrien og med utdanning innen aerodynamikk, så kunne vi utvikle vår egen tørkemetode. Vi innså også at andre kunne ha nytte av vår tørketeknologi. Nærlingsmiddelaktører og forskningsinstitutter inviterte oss inn i forsknings- og utviklingprosjekter, og med støtte av Innovasjon Norge og Skattefunn, kommersilaliserte vi vårt første tørkeutstyr. Etterhvert utviklet vi utstyr med bruk av andre tørkeprinsipper og har gjennomført vellykkede tørkeforsøk med flere titalls ingredienser slik som grønnsaker, sjømat, kjøtt og vegetarprodukter. Vi har også gjennomført innledende forsøk med tørking av blodplasma, et produkt som er viktig i livreddende førstehjelp.

Tørking

Vi skaper verdi gjennom å utvikle løsninger for kunder og selger eller leier ut utstyr som er optimalisert for oppgaven. Det startet i 2016 da vi forespurte en rekke virksomheter om de kunne tørke vår sukkertare, men mottok ingen tilbud. Vi innså at vi med vår lange erfaring med prosjektledelse i prosessindustrien og med utdanning innen aerodynamikk, så kunne vi utvikle vår egen tørkemetode. Vi innså også at andre kunne ha nytte av vår tørketeknologi. Nærlingsmiddelaktører og forskningsinstitutter inviterte oss inn i forsknings- og utviklingprosjekter, og med støtte av Innovasjon Norge og Skattefunn, kommersilaliserte vi vårt første tørkeutstyr. Etterhvert utviklet vi utstyr med bruk av andre tørkeprinsipper og har gjennomført vellykkede tørkeforsøk med flere titalls ingredienser slik som grønnsaker, sjømat, kjøtt og vegetarprodukter. Vi har også gjennomført innledende forsøk med tørking av blodplasma, et produkt som er viktig i livreddende førstehjelp.

Tørking

Bærekraftig havbruk

Kamskjellyngel_edited.jpg

I 2003 satte vi kamskjell i sjøen for første gang. Etter noen år med utvikling av produksjonsløsninger fant vi ikke økonomisk grunnlag for å satse videre. I 2016 sate vi ut et nytt anlegg for å dyrke tare og tunikater. Med bakgrunn i manglende lønnsomhet for disse artene har vi igjen startet med dyrking av kamskjell. Vi har deltatt i en flere forsknings- og utviklingsprosjekter med støtte fra Regionalforvaltningens Forskningsråd og Stormfondet.

Havbruk
ABOUT

Om oss

Algetun AS ble stiftet 10.07.2016 og har bygget opp unik kompetanse på tørking og bærekraftig havbruk. 

Ragnvald Maartmann-Moe er gründer og største aksjonær. Han har fagbrev i akvakulturfaget, master fra BI med avsluttende prosjektoppgave om innovasjon i havbruksnæringen og Bachelor of Science i aerodynamikk. 

Kontakt oss

Henvendelser

Ta gjerne kontakt med oss på telefon +47 911 09 644 eller benytt skjemaet under:

Takk for henvendelsen!

Kontor

Harpefjellet 33

5363 Ågotnes

post@algetun.no

Mob: +47 911 09 644

CONTACT
bottom of page